Tervetuloa Partiokannuksen kevätkokoukseen

Tervetuloa Partiokannus ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 25.3.klo 18.00. Kokous järjestetään Partioasemalla mutta siihen suositellaan vahvasti etäosallistumista Teams-sovelluksen kautta.

Kokous järjestetään Partioasemalla os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Etäkokoukseen pääset täältä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat muun muassa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen. Lisäksi käsitellään hallituksen sääntömuutosehdotus, joka koskee etäosallistumista yhdistyksen kokouksiin

Kokousmateriaalit lähetetään johtokolmikoille sähköpostiin. Muistakaa tutustua materiaaliin lippukunnassanne ja kirjatkaa valtakirjaan, ketkä toimivat lippukuntanne virallisina kokousedustajina. Asioista päättävät ne kokousedustajat, jotka ovat läsnä kokouksessa Teams-etäyhteydellä tai Partioasemalla.

Lähettäkää lippukuntanne valtakirja tarkistukseen ennen kokousta sähköpostitse partiokannus@partio.fi. Valtakirja on toimitettava viimeistään 25.3. klo 17.30. Valtakirjat tarkistetaan ennen kokousta ja kokouksen alussa pidetään nimenhuuto. Kokousedustajan on nimenhuudon aikana avattava mikrofoni ja kamera. Tarkemmat ohjeet etäkokoukseen osallistumiseen löydät kokouskutsun liitteestä.

Tervetuloa!

Toivoo Partiokannus ry:n hallitus

 

Kutsu, valtakirjapohja, äänimäärät ja esityslista

Liite1: Toimintakertomus 2020

Liite2: Tilinpäätös 2020

Liite3: Sääntömuutosehdotus

Ohjeet etäosallistumiseen