Koululaisten partioseikkailussa on mukana lähes 20 vantaalaista koululuokkaa.

Koululaisten Partioseikkailu tulee taas elokuussa, mukana on yli 5 800 koululaista pk-seudulta. Vantaalta partioseikkailuun on ilmoittaunut 16 eri luokkaa tai toimijaa. Koululaisten Partioseikkailu johdattaa oppilaat partion jännittävään maailmaan. Partioseikkailu koostuu erilaisista toiminnallisista aktiviteeteista, joista riittää ohjelmaa noin viikoksi, esimerkiksi kahden oppitunnin verran päivässä. Kunakin päivänä toimitaan eri teeman parissa. Materiaalista löytyy myös ohjeita partiotapoihin sekä lukuisiin leikkeihin.

Viikon aikana kokeillaan ja opitaan uusia asioita sekä liikutaan luonnossa. Viikko huipentuu yhdessä tehtävään retkeen lähiluontoon. Sen lisäksi, että oppilaat oppivat paljon hyödyllisiä tietoja ja taitoja, materiaali toimii myös mainiona ryhmäyttämisen välineenä. Materiaali on sidottu valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan laaja-alaisten osaamisalueiden kautta. Kunkin aktiviteettikokonaisuuden yhteydessä on mainittu, mitä laaja-alaista osaamisaluetta se toteuttaa. Lisäksi materiaali mukailee partion kasvatustavoitteita, jotka tukevat lapsen kasvua ottaen huomioon ikäryhmän kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Luokat ja ryhmät voivat käyttää materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla ja itselleen sopivana ajankohtana elokuun aikana.

Partiolippukunnat voivat olla yhteydessä Koululaisten Partioseikkailussa mukana oleviin kouluihin ja mennä esittelemään partiotoimintaa. Koululaisten Partioseikkailu toimii erinomaisina väylänä partion markkinointiin. Löydät mukana olevat vantaalaiset koululuokat täältä: partioseikkailuun ilmoittautuneet koulut vantaalla 2019