Hae avustusta kämpän tai veneen korjaukseen

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ja Helsingfors Svenska Scouter rf julistavat haettaviksi
Urlus-Säätiön avustukset lippukuntien toimintaedellytyksien parantamiseen ja kehittämiseen

Apurahaa voivat hakea Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ja Helsingfors Svenska Scouter rf:n lippukuntarekistereihin merkityt lippukunnat. Apurahoja voidaan myöntää lippukunnan toimintaedellytysten parantamiseen, kuten kämpän tai veneen korjauksiin tai näihin liittyviin kehityshankkeisiin. Anomuksesta tulee ilmetä tarkka yksilöinti itse tuettavasta hankkeesta ja sen vaikutuksesta lippukunnan toimintaan sekä hankkeen rahoitussuunnitelma. Yksittäistä hanketta tuetaan maksimissaan 5 000 eurolla.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella anomuksella, joka pitää olla Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n toimistolla (Töölönkatu 55, 00250 Helsinki) 30.10.2015 kello 16.00 mennessä (ko. päivän postileimalla toimitettu hakemus huomioidaan). Kuoreen tunnus Urlus-Säätiön apuraha. Mahdolliset tiedustelut sähköpostilla ville.salo@partio.fi.

Urlus-Säätiön avustus lippukunnille on luotu säätiön toiveesta. Piiri ja HeSS kokoavat avustushakemukset ja toimittavat ne kootustiUrlus-Säätiölle, joka tekee päätöksen tuettavista hankkeista. Toimintamallin myötä lippukunnat eivät enää voi hakea avustusta suoraan Urlus-Säätiöltä.